همچنان که در مقالات قبلی نیز تشریح شد، دسترسی به ارتفاع کاربرد اصلی انواع [تنها کاربران عضو قادر به دیدن لینک میباشند.]می باشد و عمدتا به جای داربست مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین توضیح داده شد که کلایمر دارای استانداردهای اجباری بین المللی CE و EN1808 می باشد و در این استانداردها کلیه تجهیزات و سیستم های اضطراری برای ایمنی کلایمر تشریح شده است. لذا از بعد ایمنی سیستم کلایمر به دلایل استفاده از انواع ترمزهای اضطراری و سیستم های مختلف ایمنی، از ضریب اطمینان بسیار بالائی برخوردار است «البته لازم به توضیح است که این مسئله تنها برای کلایمرهایی که دارای استانداردهای بین المللی می باشند صدق میکند و دوباره تاکید می گردد که هیچ کدام از کلایمرهایی که به هر نحوی در داخل ساخت میگردد دارای استاندارد نبوده و می تواند حوادث جانی در پی داشته باشد».


علاوه بر موارد یاد شده، آئین نامه ای برای ایمنی کار در ارتفاع تدوین شده است که این آئین نامه برای کار در ارتفاع با کلیه ماشین آلات و تجهیزات می باشد و در نتیجه کاربران کلایمر نیز از این آئین نامه مستثنی نبوده و بایستی کلیه الزامات آن را رعایت نمایند. از جمله این الزامات می توان به استفاده از کمربند ایمنی و سامانه های ضد سقوط آن به همراه طناب ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش و … اشاره کرد.


در انتها خاطر نشان میگردد که کلیه الزامات چه در استاندارد چه در آئین نامه های ابلاغی توسط نهادهای ذی صلاح جهت حفظ جان ما و شما که در ارتفاع کار می کنیم تدوین شده است.