سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

انجمن: Sony Xperia Family

در این بخش تمام موارد مربوط به خانواده Xperia شرکت Sony قرار میگیرند .

بخشها

 1. در این بخش، مواردی که بین همه گوشی های Sony مشترک است قرار می گیرد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 35
  • نوشته ها: 97
  1. در این بخش آموزش های مشترک خانواده Sony قرار می گیرد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 64
  2. در این بخش ارتقاءدهنده های مشترک خانواده Sony قرار می گیرد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 20
 2. موارد مخصوص به Sony Xperia Z5 در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 5
  • نوشته ها: 8
  1. همه آموزش های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia Z5 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. تمام رام های گوشی Sony Xperia Z5 در این قسمت قرار میگیرد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 8
  3. همه مود ها و پچ های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia Z5 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. همه مشکلات و سوالات تخصصی در مورد فقط Sony Xperia Z5 را اینجا مطرح کنید .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. موارد مخصوص به Sony Xperia M5 در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 8
 4. موارد مخصوص به Sony Xperia C4 در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 7
 5. موارد مخصوص به Sony Xperia C4 Dual در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 6
 6. موارد مخصوص به Sony Xperia C5 Ultra در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 3
 7. موارد مخصوص به Sony Xperia Z3 در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 54
  • نوشته ها: 107
  1. همه آموزش های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia Z3 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 75
  2. تمام رام های گوشی Sony Xperia Z3 در این قسمت قرار میگیرد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 27
  3. همه مود ها و پچ های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia Z3 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
  4. همه مشکلات و سوالات تخصصی در مورد فقط Sony Xperia Z3 را اینجا مطرح کنید .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 8. موارد مخصوص به +Sony Xperia Z3 در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 5
  • نوشته ها: 14
  1. همه آموزش های تخصصی فقط برای گوشی +Sony Xperia Z3 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  2. تمام رام های گوشی +Sony Xperia Z3 در این قسمت قرار میگیرد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 8
  3. همه مود ها و پچ های تخصصی فقط برای گوشی +Sony Xperia Z3 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. همه مشکلات و سوالات تخصصی در مورد فقط +Sony Xperia Z3 را اینجا مطرح کنید .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 9. موارد مخصوص به Sony Xperia Z3 Compact در این قسمت قرار دارد .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 8
  • نوشته ها: 19
  1. همه آموزش های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia Z3 Compact در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 4
  2. تمام رام های گوشی Sony Xperia Z3 Compact در این قسمت قرار میگیرد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 12
  3. همه مود ها و پچ های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia Z3 Compact در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. همه مشکلات و سوالات تخصصی در مورد فقط Sony Xperia Z3 Compact را اینجا مطرح کنید .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 10. موارد مخصوص به Sony Xperia E4 در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 5
  1. همه آموزش های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia E4 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. تمام رام های گوشی Sony Xperia E4 در این قسمت قرار میگیرد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 5
  3. همه مود ها و پچ های تخصصی فقط برای گوشی Sony Xperia E4 در این قسمت ارائه میشود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. همه مشکلات و سوالات تخصصی در مورد فقط Sony Xperia E4 را اینجا مطرح کنید .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 11. موارد مخصوص به Sony Xperia XA در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 12. موارد مخصوص به Sony Xperia X Performance در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 13. موارد مخصوص به Sony Xperia XA Dual در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 14. موارد مخصوص به Sony Xperia X در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 15. موارد مخصوص به Sony Xperia Z5 Dual در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 16. موارد مخصوص به Sony Xperia Z5 Compact در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 17. موارد مخصوص به Sony Xperia Z5 Premium در این قسمت قرار دارد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 18. تبلت های سونی و بخش های اختصاصی مربوط به آن در این قسمت قرار میگیرد .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 9
  • نوشته ها: 15
  1. موارد مخصوص به Sony Xperia Z3 Tablet Compact در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 5
  2. موارد مخصوص به Sony Xperia Z4 Tablet در این قسمت قرار دارد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  3. موارد مخصوص به Sony Xperia Z2 Tablet در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 5
 19. در این بخش به سایر گوشی های خانواده Sony که قدیمی تر و یا کمتر رایج هستند، پرداخته می شود.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 260
  • نوشته ها: 1,196
  1. موارد مخصوص به Sony Xperia C در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 14
  2. موارد مخصوص به Sony Xperia M4 در این قسمت قرار دارد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 31
  3. موارد مخصوص به Sony Xperia J در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 9
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 35
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 111
  6. موارد مخصوص به Sony Xperia Tipo در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  7. موارد مخصوص به Sony Xperia E/E Dual در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 14
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 173
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 85
  12. موارد مخصوص به Sony Xperia Neo L در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  13. موارد مخصوص به Sony Xperia M/M Dual در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 7
  14. موارد مخصوص به Sony Xperia E1/E1 Dual در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 8
  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 51