سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

انجمن: Google Nexus Family

در این بخش تمام گوشی های خانواده Nexus قرار میگیرند .

بخشها

 1. در این بخش، مواردی که بین همه گوشی های Nexus مشترک است قرار می گیرد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
  1. در این بخش آموزش های مشترک خانواده Nexus قرار می گیرد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. در این بخش ارتقاءدهنده های مشترک خانواده Nexus قرار می گیرد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 2. موارد مخصوص به گوشی های خانواده Google Nexus در این قسمت قرار دارد .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 43
  • نوشته ها: 71
  1. موارد مخصوص به Google Nexus 6 در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 9
  2. موارد مخصوص به Huawei Nexus 6P در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 9
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 10
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 7
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 26
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. موارد مخصوص به تبلت های خانواده Google Nexus در این قسمت قرار دارد .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 17
  • نوشته ها: 39
  1. موارد مخصوص به Google Nexus 10 در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. موارد مخصوص به Google Nexus 9 در این قسمت قرار دارد .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز